Tools

Een leer netwerk is om van elkaar te leren

Een leernetwerk is er om van elkaar te leren. Deze set met verschillende tools kan helpen om meer van elkaar te leren op het gebied van persoonsgerichte zorg.

Inhoud set

Samenhang

Tijdens de verpleegkundige visite

Tijdens het lopen van de verpleegkundige visite gebruik je het zakkaartje om  erachter te komen wat voor de zorgvrager belangrijk is. Zo kan er een situatie uit volgen die ingebracht kan worden voor de Bespreekroute.

Een goede voorbereiding

In de gemeenschappelijke ruimte hangt het whiteboard waarop de situatie voor de bespreking is aangekondigd. Met behulp van de vragenwaaier kan deze situatie worden voorbereid door alle teamleden, ook zij die niet aanwezig kunnen zijn. Wat vragen zij zich af rondom deze situatie?

Het doel in beeld

De facilitator neemt de handleiding door, zodat het doel van elke stap vers in het geheugen zit. Ook wordt het whiteboard met daarop de nummers van vragen uit de vragenwaaier meegenomen.

Bespreken succeservaring

Tijdens de Bespreekroute wordt de uitdaging of de succeservaring besproken op een manier waarop de patiënt centraal staat. De input hiervoor is het whiteboard en je collega’s.

De juiste (alternatieve) aanpak

Uit de Bespreekroute volgt een (alternatieve) aanpak van de uitdaging of een manier om de succeservaring door te voeren, die aankomende periode uitgevoerd gaat worden. Het uitgangspunt daarbij is: Hoe is de patiënt / zijn de patiënten geholpen met deze uitkomst? Dit komt op het whiteboard.

De toolbox

Zie hieronder verschillende PDF’s en afbeelding voor inzicht in alle tools.

Zakkaartje verpleegkundige visite

Het Zakkaartje Verpleegkundige Visite is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden bij de verpleegkundige visite. Het laat de meest essentiële vragen zien die jij als verpleegkundige stelt bij de verschillende onderdelen van de verpleegkundige visite.

Whiteboard

De fasen van het leernetwerk zijn te zien op het whiteboard. Dit board hangt in een gemeenschappelijke ruimte van zorgverleners. Deze 4 fasen geven het proces aan dat je kan volgen om als team te leren van een uitdaging of succeservaring. Ook zet je hier wat de bespreking heeft opgeleverd voor de patiënt en het team.

Vragenwaaier

Met behulp van de vragenwaaier kan de uitdaging/succeservaring worden voorbereid. 
Deze waaier hangt bij het whiteboard.

Bespreekroute

Hier vind je hoe een bespreking van een uitdaging of succeservaring met behulp van De Bespreekroute gehouden kan worden. Door De Bespreekroute te gebruiken, doorloop je de gehele cyclus van de Actie Leren methode bij het bespreken van een uitdaging of succeservaring. De stappen zijn vormgegeven om deze methode zo effectief mogelijk te laten verlopen. De vragen op de kaarten horen dan ook bij de verschillende stappen.

Handleiding

Er is een handleiding ontwikkeld die dieper ingaat op alle tools en hoe deze effectief ingezet kunnen worden.

Video afspelen

Bestellen?

Wil je deze toolbox ook? Voor €95,95 komt een complete toolbox jullie kant op. Neem contact op voor de mogelijkheden.